آبرسانی سیار به ۳۰۸ روستا در استان اصفهان
آبرسانی سیار به ۳۰۸ روستا در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به افزایش دما در فصل تابستان گفت: در حال حاضر آب شرب سالم و بهداشتی حدود ۳۰۸ روستا در استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر۴۷ هزار نفر از طریق تانکر تامین می‌شود.

هاشم امینی با بیان اینکه آبرسانی به صورت سیار در روستاهای ۲۲ شهرستان انجام می‌شود، اظهار کرد: منابع محدود منجر شده که آب شرب برخی روستاها به صورت سیار تامین شود، در حالیکه درصدد هستیم با راه‌اندازی مجتمع‌های آبرسانی در نقاط مختلف استان بستر تامین پایدار آب شرب همه روستاییان مهیا شود.

وی با تاکید بر تامین پایدار آب شرب روستاییان، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۲۷ روستا تحت پوشش شرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد که از این رقم ۳۰۰ روستا تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفته و آب شرب بیش از ۶۲۷ روستا از طریق منابع داخلی که در مجموع شامل ۵۳۵ فقره چاه، ۷۷ چشمه و ۳۵ قنات است، تامین می‌شود.

به نقل از شرکت آبفای استان اصفهان، هاشم با اشاره به اقلیم آب و هوایی شرق استان، تصریح کرد: منابع آبی بسیار محدود در شرق استان موجب شده است که آب شرب ۷۴ روستا در اردستان و ۸۷ روستا در نایین به صورت سیار تامین شود.