آغاز ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان
آغاز ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان

ثبت نام کاردانی و کارشناسی در رشته های مختلف در دانشگاه علمی کاربردی واحد گلپایگان آغاز شده است.

مرکز آموزش علمی کاربردی گلپایگان

🔸#کاردانی:
۱.تربیت مربی پیش دبستانی
۲.حسابداری مالی۳.حقوق ثبتی
۴.تکنولوژی آموزشی۵.تکنیک های فروش
۶.حسابداری صنعتی۷.حقوق-خدمات قضایی
📣آغاز ثبت نام کاردانی ۴شهریور ماه

🔸#کارشناسی:
۱.تربیت مربی پیش دبستانی
۲.حسابداری مالی۳.حقوق ثبتی
۴.حقوق اداری۵.مدیریت کسب و کار
📣آغاز ثبت نام کارشناسی ۱۱ شهریورماه

شماره های تماس
۰۳۱-۵۷۲۴۰۰۵۱**۰۳۱-۵۷۲۴۳۰۷۰ ۰۹۱۳-۵۵۱-۲۲۴۲
آدرس:گلپایگان نبش میدان پیامبر اعظم