آقای رئیسی به داد مردم در بورس برسید / سرمایه مردم در دولت شما هم درحال سوختن است
آقای رئیسی به داد مردم در بورس برسید / سرمایه مردم در دولت شما هم درحال سوختن است

زنگ خطر / طبق نظر کارشناسان بورس در دولت دوازدهم، این دولت بود که بصورت تعمدی بازار را منفی می کرد. این باور اکنون در ارتباط با دولت سیزدهم نیز از سوی کارشناسان در این حوزه وجود دارد که دولت عامل اصلی منفی شدن بازار است. این درحالی می باشد که دولتمردان دولت جدید در ابتدا مدعی بودند که دولت برای ارتقاء بازار بورس برنامه دارد و از آن حمایت خواهد کرد.

بورس و مشارکت عمومی در ثروت آفرینی که توسط دولت دوازدهم تبلیغ شد و مردم را به سمت بازار بورس و سرمایه گذاری در آن تشویق و ترغیب کرد اثرات ماندگاری را بر وضعیت اقتصادی – معیشتی مردم از یکسو و تورم و رکودهای دامنه دار در اقتصاد از سوی دیگر داشته است؛ به عبارت بهتر مقطعی که براساس تبلیغات دولت دوازدهم تمایل و شرکت در بورس تب و تاب فراوانی بخود گرفت و خیل کثیری از مردم به پشتوانه سخنان رئیس دولت دوازدهم بخش عمده ای از سرمایه های زندکی شان به امید دریافت سودها کلان و بستن بارشان وارد بازار بورس کردند، از عاقبت تصمیم و اقداماتشان بی خبر بودند. بطوریکه متأسفانه برخلاف انتظار عمومی شرایط به سمتی رفت که نه تنها سودی نصیب مردم نشد بلکه عاقبت و فرجام کار نشان داد که هیجانات بازار بورس برای آحاد جامعه پایان خوشی در پی نداشت. این مسئله به عنوان یکی از میراث های دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از بولتن نیوز، در واقع دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی یکی از اولویت های سیاستگذاری اقتصادی خود بررسی و سامان دادن شرایط اسفناک بازار بورس قرار داد؛ اهمیت این مسئله را می توان در سخنان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی جست و پیدا کرد. با این حال این روزها روند ریزش بورس در دولت سیزدهم به مانند گذشته در دولت سابق ادامه دارد و دامنه آن دامان مردم را گرفته است.

بطوریکه ریزش و رویش های بورسی و نوسات موجود در آن بر اساس شاخص ها، قرمزپوشی بورس و محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه‌نوسان و … دلالت بر این امر دارند که الزامات سیاست گذاری های بورسی در دولت و مسیر بورسی دولت سیزدهم نمی تواند راه گشای حال و احوال بورس و سهامداران آن باشد؛ به عبارت بهتر روند فعلی حرکت سهم‌ها و شاخص‌ها، سقوط مداوم بورس در این روزها، نه تنها امیدی برای سرمایه‌گذاران و سهامداران باقی نگذاشته و آنها را به ستوه در آورده است بلکه مبین این موضوع است که دولت سیزدهم علیرغم آنچه ادعا کرده نتوانسته است در بازار بورس شرایط را تغییر دهد و بازار بورس به مانند سابق در شرایط نابسامانی به سر می‌برد.

واقعیت این است که روند زمین خوردن بورس در دولت دوازدهم در شرایط موجود با مدیرت دولت سیزدهم نیز شرایط شکننده ای کننده ای دارد؛ به نحوی که حقوقی‌ها و بازارگردان‌های بورس با هدف از بین بردن سرمایه های مردم در حال اداره شرایط به سود خود هستند. این وضعیت در بازار بورس نشان می دهد که وعده های دولت سیزدهم جهت ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد کشور نتیجه معکوس داده است. در واقع شرایط موجود نشان می دهد که دولت سیزدهم در موضوع اخیر پا جای پای دولت دوازدهم گذاشته است.

به بیان جامع تر اینکه طبق نظر کارشناسان در دولت دوازدهم، این دولت بود که بصورت تعمدی بازار را منفی می کرد. این باور اکنون در ارتباط با دولت سیزدهم نیز از سوی کارشناسان در این حوزه وجود دارد که دولت عامل اصلی منفی شدن بازار است. این درحالی می باشد که دولتمردان دولت جدید در ابتدا مدعی بودند که دولت برای ارتقاء بازار بورس برنامه دارد و از آن حمایت خواهد کرد.