آنچه از پرونده محمد امامی و تخلفات بانک سرمایه باید بدانید (فیلم)
آنچه از پرونده محمد امامی و تخلفات بانک سرمایه باید بدانید (فیلم)

محمد امامی مهمترین متهم پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات بانک سرمایه است. در این گزارش مجموعه‌ای از تخلفاتی که نماینده دادستان به آن اشاره کرده را ببینید تا متوجه شوید چگونه به نام کارآفرینی، هزاران میلیارد پول از کیسه ملت و معلمان برداشت شده و در خارج کشور سرمایه گذاری شده است.