استاندار اصفهان: بسیاری از نگرانی های مردم باحضور میدانی مدیران قابل پیگیری است
استاندار اصفهان: بسیاری از نگرانی های مردم باحضور میدانی مدیران قابل پیگیری است

زنگ خطر / سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان با همراهی معاونین استاندار، مدیران استانی و شهرستانی در نشست ملاقات مردمی در فرمانداری شهرستان برخوار شنوا و پاسخگوی مردم شهرستان برخوار بود.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، دکتر مرتضوی استاندار اصفهان به همراه معاونین استاندار، مدیران استانی و شهرستانی در نشست ملاقات مردمی در فرمانداری شهرستان برخوار پاسخگوی مردم شهرستان برخوار بود تا ضمن استماع مشکلات و درخواست های مردمی، موارد مطروحه از جانب شهروندان را با حضور مسئولان ذی ربط در چارچوب ضوابط جاری حقوقی و سازمانی بررسی، چاره اندیشی و ساماندهی کنند.

عمده موضوعات مطرح شده در این نشست صمیمانه و رو در رو شامل موارد مرتبط با دستگاه های خدمترسان، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، اتباع و … بود.

استاندار اصفهان در این نشست متذکر شد: بسیاری از نگرانی های جاری مردم از طریق حضور میدانی مدیران قابل پیگیری و سامان دهی است.