افتخار ملی ورود به فاز واکسیناسیون عمومی کووایران برکت
افتخار ملی ورود به فاز واکسیناسیون عمومی کووایران برکت

مسئول فضای مجازی ستاد مقابله با کرونا گفت: واکسن «کووایران برکت» حاصل یک سال زحمت و تلاش شبانه‌روزی دانشمندان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، به عنوان نخستین واکسن صد در صد ملی در آستانه دریافت مجوز برای مصرف عمومی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری زنگ خطر ، علیرضا وهاب زاده در توئیتر خود نوشت:

” کووایران برکت در آستانه ورود به فاز واکسیناسیون عمومی

واکسن «کووایران برکت» حاصل یک سال زحمت و تلاش شبانه‌روزی دانشمندان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، به عنوان نخستین واکسن صد در صد ملی در آستانه دریافت مجوز برای مصرف عمومی قرار گرفت.

ایران توانست…”