افزایش ۵۰ درصدی بودجه زندان گلپایگان
افزایش ۵۰ درصدی بودجه زندان گلپایگان

فرماندار شهرستان گلپایگان گفت:گلپایگان خاک مستعدی دارد، می توان در آن هم گندم کاشت  هم گل ( ماده مخدر)، اگر کسی از محل کاشت این ماده مخدر مطلع شد اطلاع رسانی کند، این آدم فروشی نیست و یک تکلیف است.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسین یارمحمدیان امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گلپایگان اظهار کرد :متاسفانه روند تقاضا و افزایش مواد مخدر در جهان مشهود است اکنون ۲۷۱ میلیون نفر در جهان حداقل یک بار مواد مخدر را مصرف کرده اند. در طول ده سال اخیر نوع مواد مخدر دو برابر شده است و اکنون شاهد بیش از ۸۰۰ نوع مواد مخدر در سطح دنیا هستیم.

 
وی ادامه داد:امروز متاسفانه مواد مخدر یک ابزار سیاسی و اقتصادی در دست سوداگران است و یکی از اشکالات این است که مواد مخدر به سمت مواد شیمیایی حرکت کرده  و برای همه نگرانی وجود دارد. متاسفانه فروشندگان مواد مخدر از ظرفیت فضای مجازی استفاده می کنند.
 
فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: ما همسایه کشور افغانستانی هستیم که در دو سال گذشته در این کشور ۶ هزار و ۴۰۰ تن تولید مواد مخدر تولید شده است، این یک فاجعه است ، کسی نیست آن را کنترل کند؟ اهتمام جدی برای حل این مشکل در آن کشور وجود ندارد.
 
یارمحمدیان افزود: بخشی از مواد مخدر مربوط به تهاجم فرهنگی است که سبب تزلزل این مسائل  در کشور می شود از سوی دیگر استکبار از این طریق می تواند روی مسائل سیاسی کشور تاثیر بگذارند همچنین برخی جوانان می خواهند با مصرف مواد مخدر استرس و اضطراب خود را کنترل کنند.
 
وی تصریح کرد:چندین هزار میلیارد پول برای مواد مخدر مصرف می شود که می تواند در زمینه های مختلف هزینه شود همچنین کشوری که معتاد داشته باشد از نظر امنیتی آسیب پذیر می شود و اپوزیسیون ها از این موضع استفاده می کنند. متاسفانه در گلپایگان هم اعتیاد وجود دارد و در درجه اول خانواده ها باید کمک کنند.
 
فرماندار شهرستان نهاد های غیر دولتی را حلقه وصل مردم و حکومت دانست و یادآورشد: کنگره ۶۰ برای کمک به معتادان در شهرستان راه اندازی شده است ، مجوز این مجموعه را دو هفته ای صادر کردم. ظرفیت هماهنگی در شهرستان وجود دارد و همه با یکدیگر همدل هستیم و نگاهمان در راستای توسعه شهرستان است.
 
یارمحمدیان با بیان اینکه فرمانداری دستگاه هماهنگ کننده است و نه اجرایی خاطر نشان کرد: جز معدود شهرستان هایی هستیم که حتی یک جلسه شورای مواد مخدر از برنامه عقب نیستیم. یک ماه در ورودی گلپایگان از سمت خمین ایست و کنترل را راه اندازی کردیم و بسیار مثمر ثمر بود و افراد مختلفی دستگیر شدند، سه ماه دیگر این ایست و کنترل تمدید شد.
 
وی تصریح کرد: از بودجه های تملک دارایی بودجه زندان شهرستان را در سال ۹۸، ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دادیم. زندان شهرستان مرتب و تمیز  است و کرامت انسانی در آن رعایت می شود.گلپایگان خاک مستعدی دارد، می توان در آن هم گندم کاشت  هم گل ( ماده مخدر)، اگر کسی از محل کاشت این ماده مخدر مطلع شد اطلاع رسانی کند، این آدم فروشی نیست و یک تکلیف است؛ اگر خدایی ناکرده فرزند، برادر و… آلوده شد مقصر هستیم.