انتقاد حسین مظفر از رفتار‌های متناقض دولت در مدیریت کرونا
انتقاد حسین مظفر از رفتار‌های متناقض دولت در مدیریت کرونا

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت از اول رفتار متناقضی در مدیریت کرونا داشت، همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرد.

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم هم تاکنون از نظرات دولت تبعیت کردند، چون دولت هر زمانی هر تصمیم گرفت مردم همراهی نشان دادند اگر هم نقایصی وجود داشت به خاطر عدم تصمیم گیری درست دولت داشت. او گفت: دولت از اول رفتار متناقضی در مدیریت کرونا داشت، همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرد. روز‌های نخست دولت اعتقادی به ایجاد محدودیت رفت و آمد و قرنطینه نداشت، حتی اعلام کرد، «قرنطینه و ایجاد محدودیت در رفت و آمد کار قرون وسطایی است»، همین مساله عاملی شد تا مردم نکات بهداشتی را کمتر رعایت کنند، چون به حرف دولت اعتماد کردند؛ نتیجه آن بود که بیماری کرونا شیوع بیشتری پیدا کرد و دولت دید که موضوع جدی است. در این مرحله تصمیم به اعمال محدودیت رفت و آمد، فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه سازی گرفت. مردم هم تاکنون از نظرات دولت تبعیت کردند، چون دولت هر زمانی هر تصمیمی گرفت، مردم همراهی نشان دادند اگر هم نقایصی وجود داشت، به خاطر عدم تصمیم گیری درستی بود که دولت داشت. البته دولت تلاش‌هایی را انجام داد و نباید قدرنشناسی کرد. وزارت بهداشت و درمان خیلی تلاش کرد تا شیوع بیماری کنترل شود، ولی در مجموع دولت می‌توانست بهتر از این عمل کند تا آسیب‌های کرونا به کشور ما کمتر باشد.