بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده است/ پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص با ۶۵میلیارد تومان
بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده است/ پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص با ۶۵میلیارد تومان

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود. برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند. متأسفانه بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده که جای بس تأسف دارد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، «سید مصطفی میر سلیم» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: اگر اهالی خانه ملت موفق شوند در خود مجلس به لحاظ نمایندگی و رفتار شخصی شفافیت کامل را از خود ابراز کنند این می تواند سرمشق بسیار خوبی برای تمامی مسئولان اجرایی کشور باشد.

 وی اظهار داشت: زمینه اولیه شفافیت اقتصادی و مالی از نظر فردی است به هر ترتیب باید معلوم شود درآمدهای افراد از کجا و به چه میزان است تا بتوان موضوع انحراف ها و فرار های مالیاتی را گرفت.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: برخی اشخاص در جامعه درآمدهای هنگفتی دارند اما حاضر نمی شوند این درآمدها را شفاف کنند چون می دانند اگر شفاف کنند باید مبالغ معتنابهی مالیات پرداخت کنند.

وی در ادامه افزود: این در حالی که همه افراد می دانند مالیات دادن به نفع جامعه و کشور است.

میر سلیم اظهار داشت: حقوق بگیران در کشور قبل از دریافت حقوق مالیات آنان کسر می شود، وضعیت مشاغل آزاد این طور نیست.

وی ادامه داد: این مشاغل از قبل از انقلاب دارای دو دفتر بوده اند و این رویه همچنان به قوت خود باقیست.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: این بساط باید در جمهوری اسلامی برچیده شود.

وی افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناسایی دقیقی از درآمدها و به یک معنا شفافیت لازم در این زمینه صورت گیرد.

میر سلیم اظهار داشت: نکته دیگر شفافیت اقتصادی و مالی از نظر گروهی است.

 وی تصریح کرد: احزاب، گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی دور هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه می کنند از این رو باید مشخص شود این هزینه هااز چه محلی تأمین می شود.

 نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود.

وی افزود: شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می افتد.

میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند.

 وی ادامه داد: برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: این رفتارها برای مردم سالاری خیلی خطرناک است و به یک معنا آینده مردم سالاری را تهدید می کند.

وی به رادیو اقتصاد افزود: روش های جلب آرای نمایندگان باید بطور کامل و شفاف مشخص شود.

 میر سلیم بیان داشت: برخی از دولتمردان بوده اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند.

وی ادامه داد: برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: اگر شفافیت باشد جلوی بسیاری از انحرافات گرفته می شود.

وی افزود: متأسفانه بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده که جای بس تأسف دارد.

میر سلیم اظهار داشت: تاکنون تعداد زیادی طرح های تحقیق و تفحص در مجلس به‌واسطه همین بده و بستان ها متوقف شده است.

 وی یادآور شد: مجلس یازدهم با تمام قدرت در راستای شفاف سازی امور گام های بلند و اساسی برخواهد داشت تا این گونه کارهای غیر شفاف و ناپسند در کشور انجام نشود.