برخی از مدارس گلپایگان به دلیل کرونا تعطیل شدند
برخی از مدارس گلپایگان به دلیل کرونا تعطیل شدند

پایگاه خبری زنگ خطر / رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان گفت: اگر شرایط همینطور ادامه یابد حتما محدودیت هایی در تردد ها و اماکن عمومی خواهیم داشت.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر /  ناصر رستمی امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: مدتی است که برنامه ملی  هر
 خانه یک پایگاه  از سوی وزارت و بهداشت و درمان با هدف توانمند شدند شهروندان در راستای خود مراقبتی، ابلاغ شده است. در این راستا از هر خانواده یک سفیر سلامت انتخاب می شود که ترجیحا خانم متاهل با سواد باشد تا در ۳ سطح پیشگیری، درمان و بازتوانی آموزش های لازم را ببینند و به اعضای خانواده خود انتقال دهند تا در خود مراقبتی خانواده نقش داشته باشند
 
وی ادامه داد: هر ۲۰ سفیر سلامت تحت پوشش یک رابط سلامت قرار می گیرند که برخی از آموزش ها در آینده به رابط سلامت داده می شود و رابط سلامت آنها را به سفیر سلامت انتقال می دهد. در شرایط فعلی اکثر آموزش ها مجازی است  همچنین افراد متقاضی می توانند به مراکز جامع سلامت تحت پوشش خود مراجعه کنند
 
 
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گلپایگان گفت: آن دسته از مدارسی که در سطح شهرستان دانش آموزان مبتلا به کرونا داشتند، تعطیل شدند همچنین نماز جمعه این هفته در شهرهای گلپایگان و گلشهر برگزار نمی شود.  اگر شرایط همینطور ادامه یابد حتما محدودیت هایی در تردد ها و اماکن عمومی خواهیم داشت.
 
رستمی افزود:  اکنون ۱۵ نفر در بخش کرونا و ۳ نفر در بخش آی سی یو بستری هستند بنابراین از همه شهروندان می خواهیم عزاداری های آخر ماه صفر را در منازل خود برگزار کنند.