برخی کشاورزان گلپایگان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند
برخی کشاورزان گلپایگان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند

بخشدار شهرستان گلپایگان گفت :برخی کشاورزان ما با دارا بودن حدود 12 هکتار اراضی کشاورزی اما مجبور هستند تحت پوشش کمیته امداد باشند و علی رغم دارا بودن بهترین نوع خاک اما به دلیل نبود آب نمی توانند کشتی داشته باشند.

یه گزارش پایگاه خبری زنگ خطر مهدی سرلک در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گلپایگان اظهار کرد:  با بررسی هایی که وزارت نیرو انجام داده است، آورد حوزه آبریز گلپایگان بیش از آن چیزی است که اکنون گلپایگان دریافت می کند. گلپایگان  تنها شهرستانی است  که حق آبه کشاورزی آن با آب شرب ۱۱ شهر دیگر به دلیل طرح انتقال آب گره خورده است.
 
وی افزود:  حدود ۲۰ روستای شهرستان با افت شدید منابع آب زیرزمینی مواجه هستند و با بارش های فراوان دو سال اخیر هم همچنان این مشکل باقی مانده و حل نشده است.
 
بخشدار شهرستان گلپایگان خاطر نشان کرد:برخی کشاورزان ما با دارا بودن حدود ۱۲ هکتار اراضی کشاورزی اما مجبور هستند تحت پوشش کمیته امداد باشند و علی رغم دارا بودن بهترین نوع خاک اما به دلیل نبود آب نمی توانند کشتی داشته باشند.
 
در ادامه نیز نماینده کشاورزان شهرستان گلپایگان با بیان اینکه قیمت آب باید براساس مقررات کشور باشد یادآورشد : قیمت محصولات کشاورزان و خرید های تضمینی مشخص است، خارج از قانون چیزی نمی خواهیم می گوییم بر اساس قیمت محصولات قیمت آب بها تعیین شود، قیمت آب برای کشاورز اکنون حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است علت این افزایش چیست؟ حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش داشته اما آب بهای کشاورز ۷۰ درصد افزایش داشته است.
 
علی کشاورزی اضافه کرد:در سال ۹۱ حقابه گلپایگان  ۱۱۵ میلیون مرمکعب  پیش بینی  شد اما در تهران این میزان را کاهش دادند، آب بین حوزه ای برای شهرستان لحاظ نشده  و بخشی از حق آبه را هم از چاه ها در نظر گرفته اند، انتظار داریم به این مشکلات رسیدگی شود.