تحقق جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است
تحقق جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: اگر امسال بتوانیم موانع بر سر راه تولید را کمتر کنیم و آن ها را مرتفع کنیم، به این جهشی که رهبری گفتند می رسیم.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز در خصوص شعار سال ۹۹ اظهار کرد: توجه به موضوع تولید و توجه دادن به موضوع مهم تولید و رونق تولید از طرفی و تحریم های ظالمانه امریکایی ها از طرف دیگر باعث شد که در سال ۹۸ توجه به تولید و عملا کسی که توانست با وجود موانع، تولید کند در واقع به سمت رونق و درآمد رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بتوانیم موانع بر سر راه تولید را کمتر کنیم و آن ها را مرتفع کنیم، به این جهشی که رهبری گفتند می رسیم و می توانیم تولید را به نحوی به انجام برسانیم که آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.

وی افزود: این حرکت باید به نحوی انجام شود که مردم رونق و جهش در تولید را بتوانند احساس کنند.

  • منبع خبر : صاحب نیوز