تداوم مسیر خدمت به مردم توسط مدیرکل صمت استان اردبیل
تداوم مسیر خدمت به مردم توسط مدیرکل صمت استان اردبیل

بازدید میدانی در زیر باران توسط مدیرکل صمت استان، تداوم مسیر خدمت به مردم که ولی نعمت مسئولان هستند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر و به نقل از تایماز نیوز ، شرایط نامساعد جوی و گل و لای تپه های اطراف روستا و معدن مورد بازدید، مانع اراده خدمت به مردم شریف روستای جید از توابع شهرستان نمین نشد.
مسعود ایرانی مدیر کل صمت استان، که برای رفع مشکلات این خطه از توابع شهر نمین قول مساعد داده بود به وعده ی خود با وجود شرایطی جوی و محیطی نامناسب عمل کرد و ضمن حضور در بین مردم عزیز روستا، با معدن کار بزر۸گوار فعال در آن منطقه، اقدام به حل و فصل مسائل و مشکلات چندین ساله فی مابین نمود.