ترامپ برای اقدام علیه ایران تحت فشار است
ترامپ برای اقدام علیه ایران تحت فشار است

نایب رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و بین المللی دانشگاه «نورث وسترن» در مورد رفتارهای ترامپ در روزهای آخر هشدار داد

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از الجزیره، دنی پوستل گفت: در کمتر از یک مانده به پایان کار دولت آمریکا، ترامپ از سوی متحدان کلیدی خود در خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تحت فشار است تا اقدامی را علیه ایران انجام بدهد. بنابراین ممکن است ما شاهد بی پروا ترین اقدام او در این چند هفته باشیم.