تصاویر آیین راه اندازی اتاق بازرگانی در گلپایگان
تصاویر آیین راه اندازی اتاق بازرگانی در گلپایگان

به گزارش زنگ خطر؛ اتاق بازرگانی شهرستان گلپایگان با حضور مسیئولین مختلف و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عصر امروز (چهارشنبه - 2 تیر ) افتتاح شد.