تقدیم درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به هیات رییسه برای بازگرداندن طرح ⁧صیانت به صحن علنی مجلس
تقدیم درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به هیات رییسه برای بازگرداندن طرح ⁧صیانت به صحن علنی مجلس

زنگ خطر - رشیدی کوچی نماینده مجلس از تقدیم درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس به هیات رییسه مبنی بر بازگرداندن طرح ⁧ صیانت⁩ از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، رشیدی کوچی نماینده مجلس در توئیتی نوشت: فردا صبح، درخواست ۱۸۵ نماینده مجلس مبنی بر بازگرداندن طرح ‎صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهم کرد.

طبق آئین نامه این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین نامه رسیدگی خواهد شد.