جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان امام خمینی گلپایگان تا دوماه و نیم آینده
جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان امام خمینی گلپایگان تا دوماه و نیم آینده

مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت: قول میدهم تا حدود دو ماه و نیم آینده شبکه هوایی را کامل جمع آوری و از شبکه زمینی استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر شاپورحدادی پور در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه خیابان امام خمینی اظهار کرد: در این پروژه که قرار است کابل های هوایی زمینی شود فاز های مختلفی وجود دارد. ترانس های مخصوصی که قرار بود در این قسمت کار بزاریم در حال ساخت است و ظرف یکی دو ماه آینده این پروژه را به  اتمام می رسانیم.

وی ادامه داد: حدود ۱۴ کیلومتر کابل ۲۰ کیلو ولت زمینی شده است اما برای جمع آوری کابل های هوایی باید کارهای مقدماتی انجام و  پست ها نصب شود.

مدیر امور برق شهرستان گلپایگان بابیان اینکه قول میدهم تا حدود دو ماه و نیم آینده شبکه هوایی را کامل جمع آوری و از شبکه زمینی استفاده کنیم  گفت:  پست هایی که قرار بود ساخته شود ازحساسیت هایی برخوردار بود که به دلیل تحریم ها و کرونا سبب شد کار عقب بیفتد، این موضوع را قبول دارم.

به گزارش زنگ خطر؛ استارت پروژه زمینی کردن کابل های هوایی خیابان امام خمینی گلپایگان با هدف زیبایی بصری، جلوگیری از شاخه بری درختان و… در شهریور ماه سال گذشته اما اکنون با گذشت حدود ۹ از آغاز به کار، همچنان به اتمام نرسیده است.