حملات گسترده به قالیباف / آیا طیف قالیباف برگ یا برگ های برنده ای دارند؟
حملات گسترده به قالیباف / آیا طیف قالیباف برگ یا برگ های برنده ای دارند؟

این روزها کار قالیباف بسیار سخت است ولی او نشان داده که مرد روزهای سخت است و باید صبر کرد و دید که در این مدت پیش رو چه تحولات و مذاکرات و لابی هایی انجام خواهد گرفت، اگرچه هر چه به شروع دوره جدید مجلس نزدیک می شویم حمله طیفی از جریان انقلابی به قالیباف بیشتر می شود ولی آیا طیف قالیباف برگ یا برگ های برنده ای دارند؟

 

یادداشت وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر ؛

در حالیکه کمتر از بیست روز به آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی و بالطبع انتخاب رئیس جدید مجلس مانده است شاهد حمله تند امیرحسین ثابتی مجری تلویزیون و نماینده منتخب مجلس از حوزه تهران و علی اکبر رائفی پور سخنران که در انتخابات اخیر مجلس در قامت لیدر لیست انتخاباتی جبهه صبح ایران ظاهر شد و همچنین روزنامه ایران (رسانه دولت) و سید نظام الدین موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس و مدیرمسئول سابق روزنامه جوان و نماینده مجلس فعلی که در انتخابات روز گذشته به عنوان سرلیست اُمنا از حضور در دوره آینده مجلس باز ماند و برخی سیاسیون و اعضای لیست انتخاباتی امنا به محمدباقر قالیباف هستیم.

اما ماجرا از این قرار است که جبهه پایداری مایل به انتخاب ذوالنوری به عنوان رئیس مجلس است و دولت روی خط انتخاب منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد پس از ۱۳ سال خانه نشینی می باشد. قالیباف کار سختی را پیش رو دارد چون برخی از نمایندگان این دوره و کاندیداهای انتخابات دوره دوازدهم مجلس که نزدیک به او هستند برای دوره جدید مجلس رأی نیاورده اند و راه برای انتخاب مجدد او به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور سخت شده است.

اگر قالیباف و یارانش بتوانند در این روزهای باقیمانده تا شروع مجلس دوازدهم کار را جمع و او را بر کرسی ریاست مجلس بنشانند، کاری بس سخت را به انجام رسانده اند ولی به نظر می رسد که اگر در روز انتخاب رئیس دوره جدید مجلس ببینند که توفیقی نخواهند داشت رأی خود را به منوچهر متکی خواهند داد چون طیف قالیباف می دانند تعامل با متکی برایشان امکان پذیرتر است تا ذوالنوری. جبهه پایداری هم اگر در آن روز توفیقی برای نامزد خود برای ریاست مجلس که احتمال زیاد ذوالنوری است، نبیند و از این مسأله اطمینان یابد به سمت متکی خواهد رفت تا قالیباف رئیس قوه مقننه نشود و اینجاست که همه چیز به نفع منوچهر متکی که شواهد نشان از تمایل دولت به انتخاب او برای ریاست جدید مجلس است ، پیش خواهد رفت.

این روزها کار قالیباف بسیار سخت است ولی او نشان داده که مرد روزهای سخت است و باید صبر کرد و دید که در این مدت پیش رو چه تحولات و مذاکرات و لابی هایی انجام خواهد گرفت، اگرچه هر چه به شروع دوره جدید مجلس نزدیک می شویم حمله طیفی از جریان انقلابی به قالیباف بیشتر می شود ولی آیا طیف قالیباف برگ یا برگ های برنده ای دارند؟