حکم جالب دادستان گلپایگان
حکم جالب دادستان گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر / درحالیکه طی سه روز گذشته خبر محکوم شدن مردی ۴۵ ساله با سه فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی بازتاب بسیار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی داشته اما قاسم شریفیان دادستان شهرستان گلپایگان حکم جالبی را برای مجرمی صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در گلپایگان ، درحالیکه طی سه روز گذشته خبر محکوم شدن مردی ۴۵ ساله با سه فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به خاطر دزدیدن سه بسته بادام هندی بازتاب بسیار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی داشته اما قاسم شریفیان دادستان شهرستان گلپایگان طی حکمی با رأفت اسلامی در ١٠ مهر ١۴٠٠ «٢۴ روز قبل» حکم شش ماه حبس مردی را با توجه به تناسب جرم و استحقاق برخورداری از احکام جایگزین به ۶٠ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری گلپایگان تغییر و جایگزین نمود.

استفاده از احکام جایگزین برای افرادی که مستحق رأفت اسلامی و شرایط قانونی هستند اقدامی شایسته و نیکو و درخور تقدیر است که از زندانی شدن افراد که می تواند تأثیر جدی و بدی در آینده و حتی اشتغال فرد و خانواده وی بگذارد جلوگیری می کند تا این افراد بدون رفتن به زندان به جامعه برگردند. انشاالله شاهد افزایش احکام جایگزین در کشور باشیم.