خبر خوب فرماندار گلپایگان درخصوص استخر شهرستان / صوت
خبر خوب فرماندار گلپایگان درخصوص استخر شهرستان / صوت

دکتر محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان در گفت و گوی تلفنی با پایگاه خبری زنگ خطر در 10 شهریور 1401 از آغاز نوسازی استخر شهرستان به زودی خبر داد.

دکتر محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان در گفت و گوی تلفنی با پایگاه خبری زنگ خطر در ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ از آغاز نوسازی استخر شهرستان به زودی خبر داد.