درخواست جالب یک خبرنگار از فرماندار
درخواست جالب یک خبرنگار از فرماندار

پایگاه خبری زنگ خطر / وحید اعظمی روزنامه نگار و مدیرمسئول هفته نامه نسل نو و پایگاه خبری زنگ خطر در توییت خود پیشنهاد جالبی را به محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان درخواست داد.

وحید اعظمی روزنامه نگار و مدیرمسئول هفته نامه نسل نو و پایگاه خبری زنگ خطر در توییتی خطاب به محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان نوشت:

از فرماندار گلپایگان درخواست می کنم هر ماه جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان را در یک روستا برگزار کند و ضمن بررسی مسائل شهرستان به رئیس شورا و دهیار آن نیز این فرصت داده شود تا در این جلسه مشکلات آن روستا را مطرح کنند، همچنین همه مسئولین از آن روستا بازدید کنند.