در این دولت هم لبنیات گران می‌شود و مسئولین می‌گویند نباید بشود
در این دولت هم لبنیات گران می‌شود و مسئولین می‌گویند نباید بشود

فعالیت های میدانی دولت در سرکشی و رسیدگی مستقیم و بلاواسطه به بازار و توجه به امور معیشت مردم و تلاش های برای کم کردن مشکلات جامعه ایده و عمل حسنه ای است اما این تلاش ها باید در یک جایی به ثمر بنشیند و نمود واقعی تأثیر آن را دید و لمس کرد.

فعالیت های میدانی دولت در سرکشی و رسیدگی مستقیم و بلاواسطه به بازار و توجه به امور معیشت مردم و تلاش های برای کم کردن مشکلات جامعه ایده و عمل حسنه ای است اما این تلاش ها باید در یک جایی به ثمر بنشیند و نمود واقعی تأثیر آن را دید و لمس کرد.

معاون اول رئیس جمهور در بازدید میدانی خود در سطح شهر و در میدان تره و بار نسبت به ارزیابی قیمت ها و در گفتگو با مردم در ارتباط با مسئله قیمت ها و وجود کالاهای مورد نیاز مردم، از تلاش های دولت در این باره پرده برداری کرد. وی سپس در بازدید از کارخانه پگاه تهران ضمن آگاه شدن از شرایط تولید لبنیات و موانع و مشکلاتی که در این باره وجود دارد بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تأکید کرد و اظهار داشت که قیمت لبنیات نباید افزایش یابد و گران شود.

اگرچه این گزاره در ماهیت کلی آن موضوع مهم و قابل توجهی است اما جهت جلوگیری از شرایط افزایش قیمت لبنیات باید در گام اول تدابیری در این باره اندیشیده شود تا مانع افزایش آن شود. بطوریکه در روزهای گذشته افزایش بی رویه قیمت اقلام لبنی آنقدر چشمگیر بوده که به نظر نمی رسد ثبات آفرینی در بازار لبنیات از جمله موضوعات مهم در این باره می باشد. به بیان دیگر گرانی و افزایش قیمت لبنیات بیش از آنکه یک مسئله در عرصه تولیدی و بازار باشد یک مسئله در ذیل تصمیم گیری و سیاستگذاری های مربوطه در این باره می باشد. در واقع وجود دلالان ریز و درشت در این عرصه که کار تأمین مواد اولیه و پایه در تولید لبنیات را بر عهده دارند یکی از علل اصلی گران شدن لبنیات به شمار می آید. به علاوه اینکه چرخه دلالی در این حوزه آنقدر گسترده است که برای مقابله با شرایط مذکور یک همت جهادی و انقلابی در میدان با برنامه و هدف می خواهد و با حرف و اظهار نظرها حتی از سوی معاون اول رئیس جمهور سامان نخواهد گرفت.

نکته دیگر در این باره تذکر به عرصه حکمرانی در مدیریت و اجرا می باشد. این تذکر صرفاً به معنای یادآوری جایگاه ها می باشد. در واقع مدیریت در برنامه ریزی و اجرا جهت حل و فصل مشکلات مردم حضور عملیاتی در میدان را می طلبد. از این رو باید گفت که مخاطب اول بایدهای آقای مخبر، خود ایشان هستند. به عبارت بهتر باید گذاری های مربوطه در عرصه سامان آفرینی در شرایط التهابی بازار لبنیات و … متوجه عملکرد میدانی مدیریت دولت خواهد بود.

در مجموع باید اینگونه گفت که تجربه موارد مشابه مختلف در خصوص التهاب و تورم در بازار نشان داده است که با دستور مقامات، بازار کنترل نخواهد شد و ثبات ایجاد نمی گردد. بطوریکه برای حل مواردی این چنینی باید به سراغ علل گرانی ها رفت و آنها را برطرف ساخت و از این طریق ثبات را به بازار و مردم هدیه کرد.

  • منبع خبر : بولتن نیوز