در چه صورت مدارس مهرماه بازگشایی می شود؟
در چه صورت مدارس مهرماه بازگشایی می شود؟

وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که ایمنی جمعی حاصل شود، مدارس مهرماه امسال بازگشایی خواهد شد.

 به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، محسن حاجی میرزایی با بیان این مطب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد: آموزش در دوران کرونا به همان کیفیت قبل نبود، اما اجازه ندادیم آموزش و پرورش دچار آسیب شود.

وی با بیان اینکه با توجه به نگرانی خانواده‌ها دوران مشکلی را پشت سر گذاشتیم، یادآورد: شرایط موجود برای ما و معلمان ناشناخته بود و در کنار همه نگرانی‌ها و مصائبی که داشت، توانمندی‌های زیادی ایجاد کرد. آموزش در دوران کرونا به همان کیفیت قبل نبود، اما اجازه ندادیم که تشکیلات عظیم آموزشی دچار آسیب شود و بنای این ارتباطات را برقرار کردیم و کار را تداوم بخشیدیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تلاش برای حرکت به سمت آموزش مجازی در دوران پیش از کرونا و موفقیت های اندک حاصل شده در این بخش عنوان کرد: کرونا ما را به اجبار وارد این فضا کرد و معلمان ما با همت و تلاش، این آموزش ها را فراگرفته و توانمند شدند.