دیدار نماینده گلپایگان با وزیر نیرو / صوت
دیدار نماینده گلپایگان با وزیر نیرو / صوت

زنگ خطر / دکتر سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در دیداری با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درخصوص میزان حق آبه شهرستان گلپایگان و سایر مطالبات و موضوعات مرتبط با این وزارتخانه گفت و گو کرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، دکتر سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در دیداری با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درخصوص میزان حق آبه شهرستان گلپایگان و سایر مطالبات و موضوعات مرتبط با این وزارتخانه گفت و گو کرد.