رئیس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان انتخاب شد
رئیس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان انتخاب شد

پایگاه خبری زنگ خطر / انتخابات داخلی هیئت رئیسه فی مابین 5 عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان گلپایگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، انتخابات داخلی هیئت رئیسه  که فی مابین 5 عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان گلپایگان برگزار شد  اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل  به مدت 4 سال انتخاب شدند:
 احمد بستاک به عنوان رئیس اتاق اصناف شهرستان،
مجید فصاحت به عنوان نائب رئیس اول،
علی سلیمانی به عنوان نائب رئیس دوم،
حسین ثمری به عنوان دبیر اتاق اصناف گلپايگان و
 سید مالک مدنی به عنوان خزانه دار