رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل در سمت بازرس اصلی هیات مدیره جامعه هتلداران کشور ابقا شد
رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل در سمت بازرس اصلی هیات مدیره جامعه هتلداران کشور ابقا شد

رئیس جامعه هتلداران استان با کسب اکثریت قاطع آرا در سمت بازرس اصلی هیات مدیره جامعه هتلداران کشور ابقا شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ  خطر و به نقل از تایماز نیوز رئیس جامعه هتل ها ومراکز اقامتی اقامتی استان با کسب ۲۴ رای از ۳۵ رای مجمع عمومی (اکثریت قاطع آرا )در سمت بازرس اصلی هیات مدیره جامعه هتلداران کشور ابقا شد

ظهر امروز مجمع عمومی جامعه هتلداران کشور با حضور روسای جوامع ۳۱ استان و۴ منطقه آزاد کشور در شهر همدان برگزار شد که رئیس جامعه هتل ها ومراکز اقامتی استان اردبیل بار دیگر به عنوان بازرس اصلی هیات مدیره جامعه هتلداران کشور انتخاب شد.

این در حالیست که جعفر بذری در دوره های قبلی هم به عنوان بازرس اصلی انتخاب شده بود.

جعفر بذری با اکثریت آراء در حالی در سمت خود ابقاء می شود که استان اردبیل جزو هدف های گردشگری کشور است.