راه اندازی انجمن خیرین مسکن ساز در گلپایگان
راه اندازی انجمن خیرین مسکن ساز در گلپایگان

پایگان خبری زنگ خطر / فرماندار گلپایگان گفت: راه و شهرسازی اهرم های نظارتی خود را به کار گیرد و اگر احساس کردید فردی که به او زمین تحویل داده شد قصد ساخت و ساز ندارد و زمین را بلوکه کرده طبق قراردادی که با وی منعقد شده نسبت به خلع ید آن اقدام کنید.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر محمد رضا عسگریان در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: اکنون در فصل سرد سال هستیم و ساخت و ساز ها رونقی ندارد اما با توجه به اجرای طرح مسکن ملی ، از اوایل سال آینده ساخت و ساز ها رونق خواهد گرفت بنابراین ادارات مربوطه کارهای زمین مانده را هرچه سریعتر به سرانجام برسانند تا مردم در ساخت و ساز های خود با مشکلی مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه پیمانکاران واجد الشرایط را به متقاضیان معرفی کنید ادامه داد: سیاست دولت بر ساخت مسکن است بنابراین قرار نیست زمین واگذار کنیم و افراد آنها را به فروش برسانند ، در این زمینه راه و شهرسازی اهرم های نظارتی خود را به کار گیرد و اگر احساس کردید فردی که به او زمین تحویل داده شد قصد ساخت و ساز ندارد و زمین را بلوکه کرده طبق قراردادی که با وی منعقد شده نسبت به خلع ید آن اقدام کنید.

فرماندار گلپایگان گفت: مجوز های قانونی راه اندازی انجمن خیرین مسکن ساز اخذ شده است و در آینده نزدیک جلسات آن را تشکیل خواهیم داد تا حامی افرادی باشند که توانایی مالی در ساخت و ساز ها را ندارند.