روند کاهشی آمار ازدواج در گلپایگان / شهری که دفتر طلاق ندارد
روند کاهشی آمار ازدواج در گلپایگان / شهری که دفتر طلاق ندارد

پایگاه خبری زنگ خطر / رئیس اداره ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت: آمار ازدواج از 774 فقره در سال 1395 به 446 فقره در سال گذشته (1400) رسیده است که نشان از روند کاهشی بودن ازدواج در گلپایگان را دارد. به دلیل تعطیل شدن دفتر ثبت طلاق در گلپایگان در حال حاضر آمار دقیقی در این زمینه نداریم. براساس سرشماری انجام شده در سال 1395 جمعیت شهرستان گلپایگان 90 هزار و 86 نفر است که 74 هزار و 852 نفر از آنها ساکن مناطق شهری و مابقی در روستاها ساکن هستند.

ناصر علی شاهرضایی به مناسبت روز ملی ثبت احوال در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر  اظهار کرد: براساس سرشماری انجام شده در سال 1395 جمعیت شهرستان گلپایگان 90 هزار و 86 نفر است که 74 هزار و 852 نفر از آنها ساکن مناطق شهری و مابقی در روستاها ساکن هستند ، جمعیت شهرستان گلپایگان 1/76 درصد از جمعیت استان را شامل می شود همچنین جمعیت تخمینی در سال 1401 بدون در نظر گرفتن عامل مهاجرت برابر با 92 هزار و 56 نفر می باشد.
وی ادامه داد:  از سال 1395 تا سال گذشته آمار زاد و ولد در شهرستان گلپایگان سیر نزولی داشته ؛ میزان ولادت در سال 1395 ، هزار و 434 نفر بوده  که در سال 1400 به 857 نفر رسیده است.  آمار فوتی ها نیز در سال های 1399 و 1400 به دلیل شیوع کرونا افزایش پیدا کرده بود، این آمار در سال 1395 ، 627 نفر بود اما در سالهای 1399 و 1400 به ترتیب به 840 و 856 نفر رسیده بود.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان گلپایگان گفت: آمار ازدواج از 774 فقره در سال 1395 به 446 فقره در سال گذشته (1400) رسیده است که نشان از روند کاهشی بودن ازدواج در گلپایگان را دارد. به دلیل تعطیل شدن دفتر ثبت طلاق در گلپایگان در حال حاضر آمار دقیقی در این زمینه نداریم و امیدواریم به زودی دفتر سیار در این رابطه در شهرستان دایر شود تا بتوانیم آمار طلاق های شهرستان را نیز به صورت دقیق در دست داشته باشیم.
شاهرضایی افزود: آمار ولادت در 8 ماهه سال جاری 550 نفر و در مدت مشابه آن در سال گذشته 572 نفر بوده است همچنین میزان فوت در 8 ماهه سال گذشته 633 نفر و در هشت ماهه سال جاری 694 نفر است. در آمار ازدواج نیز همچنان شاهد روند کاهشی هستیم به گونه ای که این آمار در سال جاری 211 فقره بوده  در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 271 فقره ازدواج در شهرستان به ثبت رسیده است.
وی یادآورشد: نرخ ولادت ، فوت و ازدواج در استان اصفهان در سال گذشته  به ترتیب 11 ، 6/75 و 5/08 در هر هزار نفر بوده است ، اما این نرخ در گلپایگان در سال گذشته به همین ترتیب 9/31 ،9/3 و 4/66 است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان گلپایگان تصریح کرد: در هشت ماهه سال جاری 3 هزار و 241 فقره شناسنامه مکانیزه صادر شده است که 550 فقره متعلق به نوزادان و مابقی مربوط به بزرگسال بوده است.