سرپرست اداره کار گلپایگان کارگران را راحت طلب خواند
سرپرست اداره کار گلپایگان کارگران را راحت طلب خواند

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، میثم سلیمانی سرپرست اداره کار گلپایگان در جلسه شورای سرمایه گذاری و رفع موانع تولید شهرستان گلپایگان که در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید کارگران را راحت طلب خواند. میثم سلیمانی ٩ سال سرپرست اداره کار گلپایگان است درحالیکه حکم سرپرستی یک اداره شش ماه می تواند باشد و بعد شش ماه یا باید آن سرپرست به عنوان رئیس منصوب شود یا فرد جدیدی جایگزینش شود.

باید پرسید چگونه ٩ سال یک فرد می تواند سرپرست یک اداره مهم باشد درحالیکه یک سرپرست اختیارات محدودتری نسبت به یک رئیس دارد. این یک آسیب برای شهرستان و این اداره و اختیارات آن در این ٩سال در شهرستان محسوب نمی شود؟

مدتی قبل نیز این سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی  گلپایگان در جلسه ای گفت شرکت خودروسازی دیارخودرو انباشت نیرو دارد که باید این شرکت برای این منظور فکری بکند.

جای سوال است که آیا وظیفه مسئول اداره کار دادن چنین ایده ای درباره یک شرکت است که از فهوای این کلام می توان توصیه به تعدیل نیرو را برداشت کرد.

 

  • منبع خبر : پایگاه خبری زنگ خطر