شهرداری اصفهان به دنبال جایزه تندیس بلورین
شهرداری اصفهان به دنبال جایزه تندیس بلورین

پایگاه خبری زنگ خطر / معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده فعالیت سازمان‌های شهرداری اصفهان مطلوب بوده و مشارکت خوبی در ارزیابی تعالی سازمانیداشته اند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، سعید ابراهیمی روز ۱۲ آبان ماه در سومین جشنواره ارزیابی تعالی شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده فعالیت سازمان‌های شهرداری اصفهان مطلوب بوده و مشارکت خوبی در ارزیابی تعالی سازمانی داشته اند.

او یکی از افتخارات شهرداری اصفهان را برخورداری از ارزیاب‌هایی در سطح ملی دانست و افزود: شهرداری اصفهان جز اولین شهرداری‌ها در سطح کشور است که برای چهار دوره متوالی از مدل استاندارد ملی و جهانی تعالی سازمانی استفاده می‌کند.

او خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان از سال ۹۷  در جشنواره ملی تعالی سازمانی شرکت کرده و از دی ماه امسال نیز برای بخش تندیس این جایزه در سال ۱۴۰۱ شرکت می کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تأکید کرد: اظهارنامه‌های شهرداری اصفهان در راستای ارزیابی تعالی سازمانی به تهران ارسال شده و امیدواریم به دنبال اقدامات شاخصی که انجام شده است به جایزه تندیس بلورین دست یابیم.

او اظهار امیدواری کرد که شعار« اصفهان من، شهر زندگی» از طریق الگو و مدل تعالی سازمانی که بر کیفیت گرایی تأکید دارد، محقق شود.

شناسایی نقاط قوت و بهبود در مجموعه شهرداری

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: ارزیابی تعالی سازمانی در چند مرحله برای شهرداری اصفهان اجرا شد که فرهنگسازی و اجرای دوره‌های
مختلف آموزشی برای سازمان‌ها اولین مرحله آن بود.

مصطفی اعتصامی تهیه و تدوین نظام‌نامه تعالی سازمانی را مرحله بعدی این روند دانست و با بیان اینکه این مرحله تا پایان اردیبهشت ماه انجام شده است، افزود: در شهرداری اصفهان ۱۵ سازمان و ۵
شرکت در ارزیابی تعالی سازمانی شرکت کرده و بر اساس امتیازات کسب شده از یک ستاره تا ۴ ستاره رتبه بندی شده‌اند.

او با بیان اینکه ارزیابی تعالی سال ۱۴۰۱ سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری با فعالیت ۵۵ ارزیابی داخلی و ۱۰ ارزیاب خارج از شهرداری انجام شده است، گفت: ارزیابی تعالی سازمان ‌ها و
شرکت‌های شهرداری در مجموع با ۱۱۰۰ نفر- ساعت ارزیابی داخلی و ۶۰۰ نفر- ساعت ارزیابی بیرونی در ۶ هفته انجام شد.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان تشکیل کارگروهی قوی در ابعاد مختلف را از دستاوردهای ارزیابی تعالی سازمانی دانست و خبر داد: از دستاوردهای ارزیابی تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان می‌توان به شناسایی یک هزار و ۲۹۳ نقطه قوت، ۲ هزار و ۷۳۱ نقطه قابل بهبود، ۶۸ تجربه برتر و ۷۳۶ پروژه بهبودی اشاره کرد.

او افزود: ۷۵ درصد پروژه‌های بهبودی که برای سازمان ها تعریف شده در ۶ بخش استراتژی، مدیریت ذی‌نفعان، سرمایه انسانی، مدیریت فرایندها، نتایج و شاخص ها تقسیم بندی می‌شود.

اعتصامی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان اولین شهرداری بوده که در جایزه ملی ارزیابی تعالی سازمان شرکت کرد و این مهم به عنوان یک برند برای شهرداری تلقی می شود.

لازم به ذکر است، در پایان این جلسه از ۱۵ سازمان و پنج شرکت زیرمجموعه شهرداری با حضور شهردار اصفهان تقدیر شد.