ضرورت تهیه و تدوین برنامه راهکارهای احیای زاینده‌رود تا رسیدن به هدف نهایی
ضرورت تهیه و تدوین برنامه راهکارهای احیای زاینده‌رود تا رسیدن به هدف نهایی

پایگاه خبری زنگ خطر ، دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن تشکر از همراهی و همکاری دستگاه‌های استان با قرارگاه آب در تهیه و تدوین برنامه راهکارهای احیای زاینده‌رود ، بر ضرورت ادامه‌ی مستمر این همکاری‌ها تا رسیدن به مقصد نهایی که احیای رودخانه‌‌ی زاینده‌رود است تاکید نمود.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ضمن تشکر از همراهی و همکاری دستگاه‌های استان با قرارگاه آب در تهیه و تدوین برنامه راهکارهای احیای زاینده‌رود ، بر ضرورت ادامه‌ی مستمر این همکاری‌ها تا رسیدن به مقصد نهایی که احیای رودخانه‌‌ی زاینده‌رود است تاکید نمود و گفت؛ متولی اصلی در اجرای این برنامه‌ دستگاه‌ها هستند و استانداری نیز نقش راهبری و پشتیبانی خود را در این مسیر ایفا خواهد کرد.

در خاتمه دکتر مهران زینلیان بر نظارت مستمر مدیران دستگاه‌ها بر فعالیت‌های این کارگروه‌های تخصصی، لزوم کاربردی و خروجی محور بودن جلسات کارگروه‌ها، برگزاری منظم جلسات به صورت هفتگی، پاسخگو بودن و گزارش‌دهی کارگروه‌ها به استانداری اصفهان، ضرورت استفاده از ظرفیت روابط عمومی‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و همچنین ایجاد ارتباطات مناسب با نهادهای بالادستی، ذینفعان و ذی مدخلان در پیشبرد امور تأکید نمود.