طی ۲۴سال اخیر با انواع ترفندها و پروپاگاندا اصفهان در اخذ اعتبارات در آخرین جایگاه کشور قرار گرفته است
طی ۲۴سال اخیر با انواع ترفندها و پروپاگاندا اصفهان در اخذ اعتبارات در آخرین جایگاه کشور قرار گرفته است

گایگاه خبری زنگ خطر / استاندار اصفهان گفت: متاسفانه طی ۲۴ سال گذشته اصفهان را با انواع ترفندها و پروپاگاندا به شیوه‌ای تبیین و معرفی کرده‌اند که در حوزه اخذ اعتبارات در آخرین جایگاه کشور قرار گرفته است.

به گزارش زنگ خطر، استاندار اصفهان در یکصدوپنجاهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حوزه نیروی متخصص چیزی بالغ بر ۲۱ هزار نفر نیروی متخصص کمبود داریم که با احتساب میزان بازنشستگان سال جاری، این تعداد به ۲۸ هزار نفر افزایش می‌یابد و درصورتی که بتوانیم با همگرایی مسئولان ملی و استانی این مشکل را مرتفع سازیم به قطعیت می‌توان گفت که در آینده‌ای نزدیک بار بزرگی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

سید رضا مرتضوی با بیان آنکه معلم با سیاست‌های برجای مانده از روند های اجرایی گذشته، ناچار به انجام کارهایی که در شأن و جایگاه آنها که وارثین شغل انبیاء هستند می‌شود، گفت: معلمان الگوهای ممدوح جامعه‌اند که توجه ویژه به آنها جزء ضروریات است.

وی عنوان کرد: متاسفانه طی ۲۴ سال گذشته اصفهان را با انواع ترفندها و پروپاگاندا به شیوه‌ای تبیین و معرفی کرده‌اند که در حوزه اخذ اعتبارات در آخرین جایگاه کشور قرار گرفته است. پسرفت‌های جدی و ناگواری در استان اصفهان محقق شده که از آقای نوری، وزیر آموزش و پرورش درخواست داریم، در راستای تغییر این نگاه مخرب و تبدیل آن به نگاهی سازنده در دولت مردمی سیزدهم این استان را حمایت نمایند.