عضو هیات رئیسه مجلس: اتفاقاتی که در بورس در حال رقم خوردن است،‌ عادی نیست
عضو هیات رئیسه مجلس: اتفاقاتی که در بورس در حال رقم خوردن است،‌ عادی نیست

عضو هیات رئیسه مجلس: اتفاقاتی که در بورس در حال رقم خوردن است،‌ عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای اتفاقات بورس داشته باشد.