عکس/ سلفی فریبا نادری با تیپ جنجالی
عکس/ سلفی فریبا نادری با تیپ جنجالی

این بازیگر با انتشار عکس زیر نوشت: بهتر است برای چیزی ک هستی، منفور باشی تا اینکه برای چیزی ک نیستی محبوب باشی.

#عکس ، #سلفی ، #فریبانادری ، #تیپ_جنجالی