فیلم / استخرهای خیلی روباز وسط تهران !
فیلم / استخرهای خیلی روباز وسط تهران !

کارشناسان حوزه ساخت و ساز مسکن عقیده دارند هیچ قانون و ضابطه‌ای برای نظم بخشیدن به ساخت خانه در پایتخت وجود ندارد و هر کس هر طور دلش می‌خواهد می‌سازد.

فیلم / استخرهای خیلی روباز وسط تهران !