فیلم مخفی شدن یک اراذل اوباش در جاساز عجیب دیوار خانه به سبک فیلم انگل
فیلم مخفی شدن یک اراذل اوباش در جاساز عجیب دیوار خانه به سبک فیلم انگل

نیروی انتظامی در ورامین یک مجرم سابقه دار را که در پشت دیوار خانه‌اش مخفی شده بود، دستگیر کرد.