فیلم/ پیش‌بینی وضعیت بازار بورس در سال ۹۹
فیلم/ پیش‌بینی وضعیت بازار بورس در سال ۹۹

پیش‌بینی وضعیت بازار بورس در سال ۹۹ توسط “مهناز صادقی” کارشناس اقتصادی را مشاهده می کنید.