قسمت اول پشت پرده تنها استخر گلپایگان
قسمت اول پشت پرده تنها استخر گلپایگان

گفت و گوی بی پرده وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر با احمد طبرزدی بهره بردار سابق استخر شاهد گلپایگان: وضعیت تنها استخر شهرستان 100 هزار نفری گلپایگان بغرنج است و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپایگان مقصر این وضعیت استخر گلپایگان را بهره بردار سابق استخر می داند و بهره بردار سابق هم موارد دیگری را مطرح می کند و به رییس اداره ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را مقصر می نامد.

گفت و گوی بی پرده وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر با احمد طبرزدی بهره بردار سابق استخر شاهد گلپایگان:

وضعیت تنها استخر گلپایگان بغرنج است و دوسال گذشته و از آغاز کرونا تعطیل شد ولی چنان به حال خود رها گشت که اکنون به محل زندگی کبوتران تبدیل گشته و چندین بار موتورخانه و داخل استخر از کابل و شیرآلات و … مورد دستبرد سارقان قرار گرفته است.

سازه و سقف فلزی آن به شدت پوسیده سالها برق اضطراری نداشته و سال ۱۳۸۵ که استخر تعمیرا شده و سقف کاذب برای آن قرار دادند ولی در زیر سقف کاذب ، هواساز نصب نکردند و بهره بردار سابق می گوید با این کار عملا به استخر ضربه زدند. البته بهره بردار مدعی است پیمانکار هواساز را کار گذاشته ولی به دلیل عدم تامین اعتبار آن توسط اداره کل ورزش و جوانا استان اصفهان ، هواساز را باز کرده و با خود می برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپایگان مقصر این وضعیت استخر گلپایگان را بهره بردار سابق استخر می داند و بهره بردار سابق هم موارد دیگری را مطرح می کند و به رییس اداره ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را مقصر می نامد.

تنها استخر گلپایگان به حال و روزی افتاده که یوسف ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان می گوید این استخر ۲۵ ساله که در سال ۱۳۸۵ مورد تعمیرات و بهسازی قرار گرفته ، اکنون کارشناسان اعلام کرده اند برای راه اندازی مجدد این استخر ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.

شهرستان ۱۰۰هزار نفری گلپایگان استخر دیگری ندارد و مردم به دلیل وضعیت بغرنج استخر و تعطیلی آن به شدت انتقاد دارند.

  • منبع خبر : زنگ خطر