مساعدت اعضای حاضر جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان در خصوص اعطای مجوزهای لازم به ۱۵ طرح مطرح شده
مساعدت اعضای حاضر جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان در خصوص اعطای مجوزهای لازم به ۱۵ طرح مطرح شده

پایگاه خبری زنگ خطر / معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، بیان داشت: ۱۵ پرونده مورد بررسی، تبادل نظر، تشریک مساعی و تصمیم سازی موثر قرار گرفت و اعضای حاضر در جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان در خصوص اعطای مجوزهای لازم به ۱۵ طرح مطرح شده، مساعدت نمودند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، بیان داشت: در  جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید علل رکود یا توقف واحد‌های تولیدی، اختلافات واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی در زمینه فرآورده های نفتی و شرکت شهرک های صنعتی مورد بررسی، رایزنی و تصمیم سازی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این جلسه، ۱۵ پرونده مورد بررسی، تبادل نظر، تشریک مساعی و تصمیم سازی موثر قرار گرفت، از مساعدت اعضا حاضر در خصوص اعطای مجوزهای لازم به ۱۵ طرح مطرح شده، خبر داد.