معاون ظریف سفیر جدید ایران در انگلیس
معاون ظریف سفیر جدید ایران در انگلیس

کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن شامگاه شنبه از عزیمت «محسن بهاروند» به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه به انگلیس خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر «سید مهدی حسینی متین» کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن شامگاه شنبه از عزیمت «محسن بهاروند» معاون وزیر در امور حقوقی و بین‌المللی امور خارجه به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه به انگلیس خبر داد.