معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: رخداد «سلام فرمانده» یک پدیده رسانه ای بود «فوتونیوز»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: رخداد «سلام فرمانده» یک پدیده رسانه ای بود «فوتونیوز»

فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد درباره سرود سلام فرمانده چه گفت؟