مقاومت در مقابل سارقین، دختر جوان را به کام مرگ کشاند +فیلم
مقاومت در مقابل سارقین، دختر جوان را به کام مرگ کشاند +فیلم

دختری جوان در مقاومت مقابل سارقین کیف خود را رها نکرد، ولی متاسفانه طی حادثه‌ای دلخراش از سمت یک خودرو زیر گرفته شد. طبق آخرین خبر‌ها این دختر جوان طی انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.