منتقدان واکسن پفیوز هستند
منتقدان واکسن پفیوز هستند

کیانوش جهانپور- سخنگوی سابق وزارت بهداشت و سخنگوی فعلی سازمان غذا و دارو اخیراً از واژه «پفیوز» برای بسیاری از منتقدان به روند واکسیناسیون در کشور استفاده کرده است.در پاسخ به اعتراض‌ها، کیانوش جهانپور نوشت که "سخن، مخاطب خودش را پیدا می‌کند" و در ادامه نوشت: "آتش در خرمن مافیای واردات". سخنگوی سازمان غذا و دارو به نوعی اعلام کرد که روی سخنش با "مافیای واردات" بوده است.