مواد مخدر همه خانواده ها را تهدید می کند
مواد مخدر همه خانواده ها را تهدید می کند

معاون سیاسی  فرماندار گلپایگان گفت: برنامه های ورزشی نشاط آور، مهارت افزایی، اشتغال و.. اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است علاوه بر این میدانیم که بیکاری منشا مشکلات مختلف است. در پیشگیری و آموزش باید اقدامات جمعی انجام شود.

خبرنگار:وحید اعظمی/ به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، مهدی سرلک امروز(۲۸ شهریور) در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: کارشناسان و روسای ادارات سر وقت در جلسات حضور پیدا کنید و اگر قرار است اداره ای نماینده و کارشناس به جلسه ای بفرستد یک نفر به صورت ثابت باشد نه اینکه در جلسات نفرات مختلف حضور داشته باشند. مواد مخدر موضوع مهمی است و قابل چشم پوشی نیست چرا که همه خانواده ها را تهدید می کند.

وی ادامه داد:  برآورد ها این است که آمار اعتیاد افزایشی شده است و به سن پایین رسیده است ، برخی از اقدامات سلبی کمیتی است؛ دو همایش در خصوص پیشگیری از اعتیاد  برگزار شده که مورد استقبال قرار نگرفته لذا باید آسیب شناسی های لازم انجام شود و به سمت تخصصی شدن موارد حرکت کنیم و در لایه های مختلف جامعه آموزش های پیشگیرانه انجام شود.

معاون سیاسی  فرماندار گلپایگان گفت: برنامه های ورزشی نشاط آور، مهارت افزایی، اشتغال و.. اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است علاوه بر این میدانیم که بیکاری منشا مشکلات مختلف است. در پیشگیری و آموزش باید اقدامات جمعی انجام شود؛ امروز نظر کارشناسان این است که ۸ نوع رسانه در حوزه های اجتماعی در حال فعالیت است ، اگر بخواهیم تمام ظرفیت به سمت سخنرانی ها را برود پس مابقی فضاها از جمله ، فضای مجازی، نشان ها و نماد ها، تبلیغات،  نقش روی لباس و… در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ طبیعتا نتیجه هر اقدامی در بلند مدت ملموس خواهد بود اما شروع اولیه هر حرکتی بازخورد مثبت یا منفی خود را نشان می دهد.

سرلک افزود: استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه آموزش و پیشگیری از مواد مخدر میتواند مثمر ثمر باشد. سالیان گذشته برخی از مواد مخدری که در ایران می آمد شاید در هیچ کجای دنیا وجود نداشت لذا دشمن بر روی این موضوع برنامه دارد. استفاده از برنامه های هنری جای کار دارد و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت شهرستان در حوزه هنری استفاده کنیم.