نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای شهر های گلپایگان ، گوگد و گلشهر
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای شهر های گلپایگان ، گوگد و گلشهر

با اعلام رسمی فرماندار شهرستان گلپایگان اعضای اصلی و علل بدل شورای شهر های گلپایگان ، گوگد و گلشهر به مردم معرفی شدند.

نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای شهر گلپایگان به شرح ذیل می باشد:

عضو های اصلی شامل:

سید محمدرضا نوربخش ۳۴۱۵
علی اصغر اشراقی ۲۹۹۸
سیدمحمدحسن علوی ۲۷۴۴
ایمان گل محمدی ۲۷۱۹
طاهره خوشنویسان ۲۶۷۰
جعفر خادمی پور ۲۴۶۶
حمید احمدی تکمه داش ۲۲۳۹
و معصومه قربانی با ۲۱۱۰ رای، محسن جمالی با ۱۹۴۹ رای ، حمیدرضاعباسی با ۱۵۲۸ رای ، سید شهرام منیری با ۱۵۰۱ رای و اسماعیل یاوری با ۱۳۰۱ رای به عنوان اعضای علل بدل انتخاب شدند. 
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای شهر گوگد به شرح ذیل می باشد:
مصطفی حاجی نوروزی ۹۲۷ 
مجتبی شایسته ۸۱۳
سیدجوادمیرهندی ۷۵۸
محمدرضا محمدی ۷۳۱
فاطمه حاج نوروزی ۶۷۹
و احمد سروری با ۵۸۴ رای و شهناز تبرایئ با ۵۱۹ رای به عنوان اعضای علل بدل انتخاب شدند. 

همچنین منتخبین نهایی شورای شهر گلشهر نیز به ترتیب زیر است:

روح ا… نیکبخت ۱۲۷۹
جواد یاوری ۹۶۲
امیرفصاحت ۸۸۲
میثم فیضی ۸۲۳
داود جمالی ۷۷۸
و زهرا یاوری با ۷۳۰ رای، صفرعلی فیاضی با ۶۱۷ و اکرم محمدی با ۳۲۵ رای به عنوان اعضای علل بدل این شهر انتخاب شدند.