نماینده سبزوار خطاب به حسن روحانی: اُف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای!
نماینده سبزوار خطاب به حسن روحانی: اُف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای!

علی‌اصغر عنابستانی؛ نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به استفاده رئیس‌جمهور از یک ماسک عجیب در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واکنش تندی نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، علی‌اصغر عنابستانی؛ نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به استفاده رئیس‌جمهور از یک ماسک عجیب در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واکنش تندی نشان داد.
او نوشت: