نماینده مجلس: استان اصفهان و شرکت شهرک های آن مانع تولید در گلپایگان هستند
نماینده مجلس: استان اصفهان و شرکت شهرک های آن مانع تولید در گلپایگان هستند

پایگاه خبری زنگ خطر / سید مسعود خاتمی نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت : مشکل اساسی صنعت در گلپایگان نبود زمین است و برخی از زمین ها به افرادی واگذار شده است که فعالیتی در آن انجام نمی دهند و به دلیل کم کاری در شرکت شهرک های استان این زمین ها از آن افراد خلع ید نمی شود تا در اختیار افرادی که می خواهند کار کنند، قرار بگیرد، بارها به این موضوع تاکید کردیم اما متاسفانه مانع تولیدی که از آن سخن می گوییم اکنون استان اصفهان و شرکت شهرک های استان است.

سید مسعود خاتمی در حاشیه بازدید خود از برخی صنایع شهرستان گلپایگان در گفت و گو با پایگاه خبری زنگ خطر ، اظهار کرد: ساخت  وسایلی که مصرف انرزی را کم کند از سیاست های کشور است در همین راستا  اکنون در گلپایگان کارخانه ای در حال فعالیت است و بخاری هایی تولید می کند که مصرف سوخت آن  یک پنجم سایر بخاری ها است و اماکن دولتی مدارس و… می توانند از این محصول استفاده کنند همچنین لوله و پلیکای گلپایگان نیز در سطح کشور تبدیل به یک برند شده است و صادرات هم انجام می دهند.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان این که مشکل اساسی صنعت در گلپایگان نبود زمین است ، ادامه داد: برخی از زمین ها به افرادی واگذار شده است که فعالیتی در آن انجام نمی دهند و به دلیل کم کاری در شرکت شهرک های استان این زمین ها از آن افراد خلع ید نمی شود تا در اختیار افرادی که میخواهند کار کنند  قرار بگیرد ، بارها به این موضوع تاکید کردیم اما متاسفانه مانع تولیدی که از آن سخن می گوییم اکنون استان اصفهان و شرکت شهرک های استان است./خبرنگار: وحید اعظمی