نمایندگان مجلس مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند
نمایندگان مجلس مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند

نمایندگان باید مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند و با برداشتن قوانین و موانع زاید درجهت بهبود اوضاع اقتصادی تلاش کنند. در بعد نظارتی هم مجلس مسئولیت بزرگی دارد که می‌تواند درجهت کنترل و ریل‌گذار دولت اقدام و دولت را با قانون تنظیم کند و مانع انحراف مسئولان شود.

دانشور خدابنده‌لو / مجلس یازدهم محکوم به موفقیت است و فرصت برای خدمت ماندگار برای نمایندگان ملت فراهم شده تا انقلابی‌گری خود را ثابت کنند، کارهای بسیاری بر زمین مانده و عملکرد مجلس دهم جایگاه و شأن مجلس را تنزل داده است، بنابراین با همت و توان مضاعف باید کارهای اساسی صورت بگیرد. اولویت‌هایی ازجمله اصلاح قانون انتخابات، تغییر در ساختار کمیسیون‌ها و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، تقویت بعد نظارتی مجلس، ایجاد زیرساخت‌های شفافیت، اصلاح قانون بودجه، انحصارزدایی و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، تحول در حوزه معیشت، راهکار برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و جهش تولید در فضای کسب‌وکار و تسهیل ازدواج جوانان از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است که نمایندگان در ابتدای مسیر باید توجه به اولویت‌های اساسی مردم داشته باشند و با وحدت و همدلی درراستای رفع مشکلات مردم قدم بردارند.

نمایندگان باید مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند و با برداشتن قوانین و موانع زاید درجهت بهبود اوضاع اقتصادی تلاش کنند. در بعد نظارتی هم مجلس مسئولیت بزرگی دارد که می‌تواند درجهت کنترل و ریل‌گذار دولت اقدام و دولت را با قانون تنظیم کند و مانع انحراف مسئولان شود. امید آن داریم که مجلس یازدهم گام‌ها و اقدامات مهم و اثرگذاری را برای زندگی مردم بردارد و جنبش دانشجویی هم در نقد عملکرد نمایندگان تعارف ندارد و بیش از پیش ناظر رفتار و کردار آنان است.

  • نویسنده : دانشور خدابنده‌لو