نوید امیدواری دادستان گلپایگان برای دیار خودرو
نوید امیدواری دادستان گلپایگان برای دیار خودرو

دادستان شهرستان گلپایگان برای بهبود شرایط شرکت خودروسازی دیار خودرو گلپایگان نوید امیدواری کرد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر دادستان شهرستان گلپایگان در نشست خبری روز گذشته خود ( ۶ تیر ۱۴۰۰ ) با اصحاب رسانه گفت :  نگذاشتیم و نخواهیم گذاشت که واحد های تولیدی و صنعتی متوقف و اموالشان توقیف شود و هرگونه مشکلی که داشتند با دستوراتی در چهارچوب وظایف برطرف کردیم. نگذاشتیم از شرکت خودرو سازی  دیار خودرو  مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از اموال  توقیف شود و این حکم نقض شد و به سرمایه شرکت بازگشت همچنین بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان از طلب های شرکت را وصول کردیم که سبب شد حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.
 
شریفیان در خصوص دیار خودرو ادامه داد: این شرکت که همه از آن قطع امید کردند با ورود دستگاه قضایی خوشبختانه مشکلاتش کم کم رو به  اتمام است و روزهای سختی که این شرکت داشت خوشبختانه دارد تمام می شود.