هشدار رئیس دادگستری گلپایگان و تاکید به شهرداری های گلپایگان، گوگد و گلشهر
هشدار رئیس دادگستری گلپایگان و تاکید به شهرداری های گلپایگان، گوگد و گلشهر

رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت:از ادارات مربوطه خصوصا شهرداری ها می خواهیم که به صورت جدی وارد مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شوند.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، نجفعلی علیان در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان اظهار کرد:  در شهرستان ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی  یک چالش است. در پرونده هایی که در کمیسیون مربوطه و دادگستری  رسیدگی می کنم شاهد میل و رغبتی برای ساخت و ساز های غیر مجاز به نام ویلا در اراضی کشاورزی، هستم.

 
وی ادامه داد: معتقدم اگر جلوی  ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته نشود  تا ده سال دیگر غالب زمین های کشاورزی به ساختمان تبدیل می شود و می تواند در از بین بردن اشتغال در بخش های مختلف تاثیر گذار باشد چرا که فرهنگ ویلا نشینی جای فرهنگ اشتغال را می گیرد.
 
به گزارش ایسنا،رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت:  از ادارات مربوطه خصوصا شهرداری ها می خواهیم که به صورت جدی وارد مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شوند و قبل از هرگونه ساخت و سازی توقف های لازم انجام شود و اگر واقعا نمی توانند اقدام به توقف کنند دادگستری با مجوز های مربوطه جلوی کار را بگیرد.
 

علیان با بیان اینکه سهل انگاری ها سبب می شود مردم مقابل مسئولین قرار گیرند خاطر نشان کرد:  وقتی شخصی در اراضی کشاورزی ساخت و سازی انجام داد منابع ملی و اراضی کشاورزی را به طور کامل نابود کرده و حتی اگر حکم تخریب اجرا شود نتیجه مطلوب اخذ نمی شود، بنابراین از ابتدا جلوی کار گرفته شود تا هزینه ای برای شهرستان ، دستگاه قضایی و نظام در پی نداشته باشد.